Про нас

Раді вітати Вас на сайті компанії ТОВ «НВФ Укрмедіалаб»!

Починаючи з 2014 року компанія ТОВ «НВФ Укрмедіалаб» стала офіційним дистриб'ютором і почала представляти інтереси відомого німецького інституту «Sifin diagnostics gmbh», який є виробником діагностичних сироваток для імунологічних аналізів серотипів і штамів Salmonella, Shigella, E.coli, Yersinia. 

Компанія ТОВ «НВФ Укрмедіалаб» є  дистриб'ютором продукції Хаймедіа Лабораторіз Пвт. Лімітед в Україні, яка є однією з найбільших в світі компаній виробників продукції для бактеріології і вірусології. Компанія  Хаймедіа  Лабораторіз Пвт. Лімітед була заснована в 1975 році і на даний мамент є абсолютним лідером за асортиментом постачальних поживних середовищ.

Також компанія ТОВ «НВФ Укрмедіалаб» є представником провідного світового виробника і дистриб'ютора стандартних зразків LGC Standards. LGC Standards є підрозділом групи LGC, заснованого в Великобританії Національного інституту вимірів для хімічних і біоаналітичних вимірювань, і міжнародного лідера в області лабораторних послуг, стандартів вимірювань, стандартних зразків, геноміки та cхем для перевірки кваліфікації. Портфель LGC Standards включає в себе більш ніж 100 000 продуктів і більше 40 схем перевірки кваліфікації.

Не залежно від того, чи є Ви фахівцем в області лабораторної діагностики, нашим існуючим або майбутнім партнером, Ви зможете отримати, працюючи з нами, всю необхідну Вам інформацію, включаючи різноманітні методики проведення досліджень, довідкові матеріали, наукові статті, посилання на корисні web-ресурси і т.д. Співпрацюючи з найбільшими іноземними виробниками та експортерами, наша компанія пропонує комплексне забезпечення діагностичних лабораторій мікробіологічного профілю, а саме:

- широкий спектр продукції є у нас на складі і постійно оновлюється;

- продукція Хаймедіа Лабораторіз Пвт. Лімітед  це декілька тисяч найменувань. Вся основна продукція компанії, а це понад 1000 найменувань,  зареєстровано в Міністерстві охорони здоров'я України;

- широкий спектр унікальної високоякісної продукції для контролю якості в харчовій, фармацевтичній і медичній промисловості, виявлення мікроорганізмів у продуктах харчування та пробах навколишнього середовища;

- повний комплекс діагностичних засобів для проведення забору проб, культивування, виділення та ідентифікації збудників захворювань, включаючи і особливо небезпечні інфекції;

-  різноманітні види сировини для біотехнології  пептони, агари, екстракти, багато інших компонентів поживних середовищ.

За допомогою нашого дружного колективу, у складі якого працюють кваліфіковані мікробіологи, ми підберемо індивідуальне рішення для кожного клієнта, а також при необхідності наочно продемонструємо всі можливості і переваги пропонованої нами продукції, приїхавши до Вас в лабораторію. Наша мета  створення і розвиток довгострокових партнерських відносин з нашими замовниками, засновані на довірі, співпраці і взаємодопомозі. 

Звертайтеся до нас!

 

Рады приветствовать Вас на сайте компании ООО «НВФ Укрмедиалаб»!

Начиная с 2014 года компания ООО «НПФ Укрмедиалаб» стала официальным дистрибьютором и начала представлять интересы известного немецкого института «Sifin diagnostics gmbh", который производит диагностические сыворотки для иммунологических анализов серотипов и штаммов Salmonella, Shigella, E.coli, Yersinia. 

Компания ООО «НПФ Укрмедиалаб» является дистрибьютером продукции Хаймедиа Лабораториз Пвт. Лимитед в Украине, которая является одним из крупнейших в мире производителей экспортеров продукции для бактериологии и вирусологии. Компания Хаймедиа Лабораториз Пвт. Лимитед была основана в 1975 году и есть абсолютным лидером по ассортименту поставляемых питательных сред.

Также компания ООО «НПФ Укрмедиалаб» является представителем ведущего мирового производителя и дистрибьютора стандартных образцов LGC Standards. LGC Standards является подразделением группы LGC, основанного в Великобритании Национального института измерений для химических биоаналитических измерений, и международного лидера в области лабораторных услуг, стандартов измерений, стандартных образцов, геномики и схем для проверки квалификации. Портфель LGC Standards включает в себя более 100 000 продуктов и более 40 схем проверки квалификации.

Не зависимо от того, являетесь Вы специалистом в области лабораторной диагностики, нашим существующим или будущим партнером, Вы сможете получить, работая с нами, всю интересующую Вас информацию, включая разнообразные методики проведения исследований, справочные материалы, научные статьи, ссылки на полезные web-ресурсы и т.д.
Сотрудничая с крупнейшими иностранными производителями и экспортерами, наша компания предлагает комплексное оснащение диагностических лабораторий микробиологического профиля, а именно:

- широкий спектр продукции есть у нас на складе и постоянно обновляется;

- продукция Хаймедиа Лабораториз Пвт. Лимитед  это несколько тысяч наименований. Вся основная продукция компании, а это более 1000 наименований  зарегистрирована в Министерстве здравоохранения Украины;

- широкий спектр уникальной высококачественной продукции для контроля качества в пищевой, фармацевтической и медицинской промышленности, обнаружения микроорганизмов в продуктах питания и пробах окружающей среды;

- полный комплекс диагностических средств для проведения забора проб, культивирования, выделения и идентификации возбудителей заболеваний, включая и особо опасные инфекции;

- разнообразные виды сырья для биотехнологии – пептоны, агары, экстракты, многие другие компоненты питательных сред.

С помощью нашего дружного коллектива, в составе которого работают квалифицированные микробиологи, мы подберем индивидуальное решение для каждого клиента, а также при необходимости наочно продемонстрируем все возможности и преимущества предлагаемой нами продукции, приехав к Вам в лабораторию.
Наша цель – создание и развитие долгосрочных партнерских отношений с нашими заказчиками, основанных на доверии, сотрудничестве и взаимопомощи.

Обращайтесь к нам!