Диагностика туберкулеза

Діагностика Туберкульозу залишаться найактуальнішою проблемою. І для потреб діагностики туберкульозу ми пропонуємо і класичний ряд поживних средовищ та діагностичних засобів, таких як середовище Льовінштейна-Йєнсена в сухому та готовому вигляді з препаратами І і ІІ ряду, середовище Кіршнера, Мікопрем та ін. Це засоби які повністю дозволяють виконувати основні задачі які поставлені перед мікробіологічною діагностикою Туберкульозу:

Безымянный

- Визначення чутливості культури МБТ до широкого спектру протитуберкульозних препаратів;

- Створення банку культур збудника ТБ для епідеміологічного моніторингу;

- Молекулярно-генетична «паспортизація» виділенних культур МБТ;

- Діагностика мікобактеріозів.

На сьогоднішній день всі культуральні дослідження МБТ були довготривалими, збудник міг рости на поживному середовищі 40 і більше днів.

Ми презентуємо зараз нове середовище, бульон Міддлбрука 7Н9, яке дозволяє вже на шостий день культивування отримати ріст культури. Середовище вже готове до використання, у флаконах, і дозволяє швидко визначити ріст культури навіть візуально! Згідно методики ріст може проявлятися і на 10 - 14 добу культивування, але навіть у такому випадку це в три рази швидше ніж на середовищі Льовінштейна-Йєнсена! І така діагностика є все тим же культуральним методом, «золотим стандартом» діагностики.

Безымянный2
Більш детально з інформацією про діагностику туберкульозу Ви можете ознайомитись, за цим посиланням.

Сортировка orderby Количество
Код Название Описание Тех.инф-я MSDS Подробнее
M067

Dubos Broth Base / Основа бульона Дюбо

Для приготовления жидкой среды и быстрого выращивания чистых культур Mycobacterium tuberculosis и близких к ним микроорганизмов.
M179

Dubos Oleic Agar Base / Основа агара с олеиновой кислотой для микобактерий (по Дюбо)

Эту среду используют для приготовления плотной среды, предназначенной для выращивания культур Mycobacterium tuberculosis в пробирках или чашках.
M839

Dubos Oleic Broth Base / Основа бульона Дюбо

Для культивирования микобактерий.
M247

IUT Medium Base / Основа среды IUT для микобактерий

Основа среды IUT c добавками глицерина и эмульсии яйца используется для культивирования Mycobacterium tuberculosis.
M1542

Lowenstein Jensen Medium Base w/o Starch / Основа среды Левенштейна–Йенсена без крахмала

Для проверки антибиотикочувствительности микобактерий в соответствии со стандартами ВООЗ.
M161

Kirschner Medium Base, Modified / Основа среды Киршнера, модифицированная

Основа среды Киршнера, с добавлением глицерина и лошадиной сыворотки, используется для культивирования Mycobacterium tuberculоsis.
M 162

Lowenstein Jensen Medium Base (L.J. Medium Base) / Основа среды Левенштейна–Йенсена

Среда Левенштейна–Йенсена с добавлением яичной эмульсии используется для выращивания микобактерий, выделения чистой культуры и для оценки чувствительности к противотуберкулезным препаратам.
M199

Middlebrook 7H10 Agar Base / Основа агара Миддлбрука 7H10

C ростовой добавкой рекомендуется для выделения, культивирования и определения чувствительности к антимикробным препаратам Mycobacterium tuberculosis.
M196

Middlebrook 7H10 Agar Base, Special / Основа агара Миддлбрука 7H10, специальная

С ростовой добавкой рекомендуется для выделения, культивирования и определения чувствительности к антимикробным препаратам Mycobacterium tuberculosis.
M197

Middlebrook 7H9 Agar Base / Основа агара Миддлбрука 7H9

Для выделения, культивирования и определения чувствительности к антимикробным препаратам Mycobacterium tuberculosis.
M198

Middlebrook 7H9 Broth Base / Основа бульона Миддлбрука 7H9

С ростовой добавкой рекомендуется для выделения, культивирования и определения чувствительности к антимикробным препаратам Mycobacterium tuberculosis.
M511

Middlebrook 7H11 Agar Base / Основа агара Миддлбрука 7H11

С ростовой добавкой рекомендуется для выделения, культивирования и определения чувствительности к антимикробным препаратам Mycobacterium spp.